Synopsis

After flight MH17 crashes in eastern Ukraine, violent tensions disrupt the lives of an expecting couple living in Donetsk.


Director:
Maryna Gorbach
Producer(s):
Mehmet Er, Svyatoslav Bulakovskiy
Cast:
Oksana Cherkashyna, Sergey Shadrin, Oleg Shcherbina, Oleg Shevchuk, Artur Aramyan, Evgeniy Efremov, Nadir Samedov, Anatolij Ohorodnyk, Amdrii Iaroshevskii
Writer(s):
Maryna Gorbach

Movie Times

Metro Cinema

8712 109 St NW.
Edmonton, Alberta T6G 1E9
780-425-9212

Showtimes

Sun, Apr 2:
  • 3:30pm