Synopsis

During a forbidden excursion to the surface world, a goldfish princess (Yuria Nara) becomes more and more human after befriending a village boy.


Director:
Hayao Miyazaki
Producer(s):
Toshio Suzuki, Toshio Suzuki
Cast:
Rumi Hiiragi, Yuria Nara, Tomoko Yamaguchi, Yuki Amami, Jôji Tokoro, Kazushige Nagashima, Hiroki Doi, Tomoko Naraoka
Writer(s):
Melissa Mathison, Hayao Miyazaki